Ako pripraviť podklad pod garáž?

Ak ste sa práve rozhodli, že si u nás objednáte garáž a lámete si hlavu nad tým, akým spôsobom pripraviť podklad pod garáž, máme pre vás niekoľko možných variantov. Plechové garáže nemajú podlahu, takže sa oplatí prípravu podkladu nepodceniť. Voľba typu podkladu súvisí do značnej miery s tým, na aký účel bude plechová garáž slúžiť. Všeobecne odporúčame vždy pripraviť betónový podklad (betónové pätky, betónový základ, betónovú dosku), do ktorého je jednoduché garáž ukotviť, ab Vám ju neprevrátil silný vietor. Výnimkou môžu byť jedine menšie garáže. Pokiaľ budete menšiu garáž využívať napríklad ako sklad po dobu stavby domu, je možné ju postaviť na betónové dlaždice a ukotviť do hliny pomocou zatĺkacích zemných kotiev.

 

BETONOVÉ PӒTKY

 

Pätky pod plechovú garáž odporúčame vybetónovať v rozmeroch min. 30 x 30 cm. Odporúčaná hĺbka pätiek je min. 80 cm pod úroveň upraveného terénu, aby bola dosiahnutá nemrznúca hĺbka. Hĺbka pätiek tiež závisí na teréne a stabilite podkladu v mieste stavby. Pri každej z našich predkonfigurovaných garáží nájdete nákres, v ktorom je zobrazený ideálny počet pätiek a ich rozmiestnenie pre daný typ garáže. Minimálna šírka od vonkajšej hrany k vonkajšej hrane krajných pätiek by mala byť o 10 cm väčšia, ako je vonkajšia šírka garáže. To isté sa týka dĺžky. Napríklad pre garáž v rozmeroch  300 x 500 cm by mala byť šírka od vonkajšej hrany krajných pätiek  310 cm a dĺžka 510 cm.  

Betónové pätky môžu byť pod úrovňou dlažby, aby ich nebolo vidieť. Pri ukotvení sa dlažba prevŕta a garáž sa uchytí do betónových pätiek skrz ňu. Ako postupovať v prípade, že už máte vydláždenú plochu, ale nie sú pod ňou pätky ani betónový základ, do ktorého by bolo možné garáž uchytiť? Do samotnej dlažby nemá zmysel garáž kotviť, naši montéri to nerobia. Preto odporúčame v niekoľkých miestach vytiahnuť dlaždice, vyhrabať diery a zaliať betónom, aby vznikli betónové pätky.  

 

BETÓNOVÝ ZÁKLAD

 

Betonový základ po celom obvode môžete pripraviť napr. zo strateného bednenia vyliateho betónom. Čo sa týka rozmerov, princíp je rovnaký ako v prípade betónových pätiek. Minimálna šírka od vonkajšej hrany k vonkajšej hrane základu by mala byť o 10 cm väčšia, ako je vonkajšia šírka garáže. To isté sa týka dĺžky. Napríklad pre garáž s rozmermi 300 x 500 cm by mala byť šírka od vonkajšej hrany základu k vonkajšej hrane 310 cm a dĺžka 510 cm.   

 

BETÓNOVÁ DOSKA

 

Ideálnym riešením je betónová doska. Dá sa pripraviť svojpomocne prípadne jej zhotovenie zveriť stavebnej firme. Šírka aj dĺžka betónovej dosky by mala byť minimálne o 10 cm väčšia, ako je vonkajší rozmer garáže. Často sa nás pýtate ako je utesnený spoj medzi betónovou doskou a konštrukciou garáže. Odpoveďou je, že jediným efektívnym riešením je po zmontovaní garáže vyliať vo vnútri ešte tenkú napr. 2 cm vrstvu betónu. Tým dosiahnete to, že vďaka vyššej úrovni podlahy vo vnútri nebude do garáže pod jej konštrukciou pretekať žiadna voda.

 

DLAŽDICE A ZEMNÉ KOTVY

 

Najjednoduchším spôsobom ako zhotoviť podklad pod naše plechové garáže, je rozmiestniť na vodorovnú plochu dlaždice, na ktorých bude garáž stáť. Schéma rozmiestnenia dlaždíc je podobná ako rozmiestnenie betónových pätiek, ale platí, že čím viac dlaždíc rozmiestnite, tým lepšie. Odporúčame použiť dlaždice v rozmeroch 50 x 50 cm alebo podobné.Všetky dlaždice musia byť v rovnakej výške. Ukotvenie (uchytenie) do podkladu je možné následne previesť pomocou zemných kotiev z L profilov s dĺžkou cca 60-70 cm. Ak si u nás uchytenie do zeme objednáte, myslite prosím na to, že kotvy je možné použiť len na miestach kde je hlina. Kotvy naši montéri zatĺkajú do zeme kladivom a nie je možné ich použiť na miestach, kde sú kamene, štrk, suť a pod. Tento typ podkladu a spôsob ukotvenia odporúčame len pre menšie garáže s rozmermi napr. 3 x 5 m alebo 3 x 6 m, ktoré majú slúžiť skôr ako provizórne riešenie počas stavby domu, ako zahradný domček na náradie a pod.